Wien = Musik & Franz v. Suppe

Hudba, Vážná hudba
Vybrané písně a árie Franze von Suppèho v kryptě Peterskirche ve Vídni. Sandra Wigh–Hrašćanec, mezzosoprán / Johanna Ziegler, klavír.
Termíny