Ohrožené rostliny střední Moravy

Výstava, Volný čas, Pro děti

Výstava Ohrožené rostliny střední Moravy představí řadu lučních, mokřadních a lesních druhů, vyskytujících se na střední Moravě, kde se setkávají tři fytogeografické oblasti – karpatská, hercynská a panonská. Pro každou z nich jsou typické jiné druhy rostlin, proto je květena tohoto území tak bohatá. V regionu se nachází chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví a řada maloplošných zvláště chráněných území. Ohrožené druhy se zachovaly i v několika lokalitách, které nemají územní ochranu. Velká část území je intenzivně zemědělsky využívána a mnoho přírodovědně cenných lokalit bylo v minulosti zničeno. To, co se z nich zachovalo, jsou jen ostrůvky přírody v kulturní krajině, o něž je třeba pečovat. Výstava vznikla ve spolupráci základní organizace Českého svazu ochránců přírody Hořepník Prostějov a Vlastivědného muzea v Olomouci.

Termíny