Čermákovo Vysoké Mýto

Volný čas
Národní přehlídka dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto

Historie dětských dechových hudeb ve Vysokém Mýtě sahá až do 30. a 40. let minulého století, kdy zde řídili své orchestry Jan a Josef Čermákové. Někteří členové těchto dětských orchestrů jsou ještě dnes aktivními hudebníky nebo organizátory.

Nápad uspořádat přehlídku dětských dechových hudeb vznikl na počátku devadesátých let. Několik nadšenců ze základní umělecké školy a městských kulturních zařízení vytvořilo určitý statut přehlídky a začalo se s jeho realizací. Jelikož převážná část těchto orchestrů pracuje pod ZUŠ, byly tyto školy seznámeny s podmínkami účasti a s možností přihlásit se.
Přípravu a průběh ČVM řídí organizační štáb. Většinu finančních nákladů pokrývá svým rozpočtem Město Vysoké Mýto. Z přihlášených orchestrů je vybráno maximálně osm a ty jsou pozvány na konec května do Vysokého Mýta. Jako hosté vystupují orchestry z partnerských měst.
Porota složená z odborníků vyhlašuje nejlepší kolektiv a uděluje další ocenění jednotlivcům i skupinám. Součástí přehlídky je průvod městem spolu s mažoretkami a samostatné koncerty v některých částech města a okolních obcích. Jedním z vrcholů dvoudenního setkání mladých hudebníků je jejich společné vystoupení se skladbami Jana Čermáka.
Cílem Národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto je podpora činnosti mládeže v odvětví, které má v naší zemi hlubokou tradici a zaslouží si být i přes dnešní nevelkou popularitu udržováno a pěstováno. O to větší uznání patří těm, kteří se práci s dětskými orchestry věnují, ale i dětem, které v nich hrají.

Termíny