OC Olympia je nově vybaveno defibtilátorem

Pro děti

Zakoupili jsme jako první centrum v Ústeckém kraji zdravotnický přístroj AED (Automatický Externí Defibrilátor). AED Lifepak dokáže za pomoci proškolených zaměstnanců centra obnovit srdeční rytmus při zástavě srdce.

Tímto rozhodnutím se snažíme zajistit zdraví vás, našich zákazníků.

Našim přáním je, abychom přístroj nemuseli nikdy použít. V případě, že to bude třeba, pak věříme, že napomůžeme k záchraně lidského života. 

Ve světě jsou AED umístěny v téměř všech zařízeních s větší koncentrací lidí (školy, sportoviště, obchodní centra, letiště). V České republice těchto míst postupně přibývá.

U nás je AED umístěn na infostánku a jeho obsluha je nejen pro zaměstnance centra velmi jednoduchá. Pomocí dvou elektrod, které se umístí na hrudník postiženého a elektrického výboje dojde k zajištění srdečního rytmu. Všichni zaměstananci centra byli důkladně proškolení k jeho použití.

K postiženému člověku jsme schopni se dostat během 2 minut od nahlášení události na dispečink ostrahy centra, nebo předání informace jakémukoliv zaměstnanci centra, který nás informuje. Kontaktní číslo na dispečink ostrahy je 417 56 90 70, nebo lze samozřejmě kontaktovat linku 155.

Termíny