Jan Hus 1415 - 2015

Výstava

Reprezentativní výstava o životě, díle a významu Jana Husa v evropském i světovém se koná pod záštitou premiéra ČR Bohuslava Sobotky, ministra kultury ČR Daniela Hermana, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly a rady města Tábora.

Ve výstavních sálech o celkové rozloze přes 660 m2 návštěvníci naleznou doklady o Husově životní dráze, působení na univerzitě, sporu s církví, cestě do Kostnice, vystoupení na koncilu a jeho upálení, Husově významu pro českou a evropskou reformaci i o jeho místu v historické paměti moderního českého národa.

Pro děti a jejich doprovod jsou v atraktivním prostředí středověkých sklepení připraveny dvě zážitkové místnosti, které zpřístupní jednotlivá témata výstavy hravou formou. Nabídnou bohatě ilustrované panely s interaktivními prvky, stanoviště s rozmanitými úkoly, Husovu pracovnu i Husovo vězení.

Termíny