REGIONÁLNÍ TRH VE VRCHLABÍ

Volný čas

Zveme vás na oslavu Evropského dne chráněných území pod heslem Žijeme tu spolu. Oslavme náš národní park a region na trhu s produkty, které z našeho kraje pocházejí. Přijďte nakoupit, ochutnat, poznat a vyzkoušet si tradiční řemesla, pohrát
si i dozvědět se něco o našich národních parcích
a chráněných oblastech.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny