ROZKVETLÉ PODHŮŘÍ

Volný čas, Turistika

Čtyřhodinový okruh, na kterém uvidíte, co vše již v krkonošském podhůří kvete, rostliny vzácné i obyčejné, rostliny bučin i vápnomilné. Louky v okolí Lánova a Černého Dolu doslova vybízejí ke společné prohlídce s botanikem. Akce je pořádaná k Evropskému dni chráněných území.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny