EMIL SCHWANTNER – SOCHAŘ Z KRKONOŠ

Výstava

Výstava pořádaná u příležitosti 125. výročí narození krkonošského sochaře Emila Schwantnera představí výběr z umělcovy tvorby. Návštěvníci si budou moci
prohlédnout známá i méně známá díla nacházející se nejen ve sbírkách Krkonošského muzea.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny