CHEBSKÉ DVORKY 2015

Výstava, Film, Divadlo, Volný čas, Hudba, Turistika

C H E B S K É   D V O R K Y

10. - 13. června 2015

13.ročník  Open Air festivalu uměleckých projektů

v historickém jádru města Chebu

VÝSTAVY HUDBA PERFORMANCE PROJEKCE DIVADLA WORKSHOPY

Od 10.00 do 17,30 program do 22.00

Vstup zdarma

POZOR večerní představení za 100,- včetně sobotního odpoledne na  dv.č.11

 Děti v doprovodu rodičů do 8 let a tělesně handicapovaní zdarma.

Účinkují

MICL /Černé jaro/, Gabina FÁROVÁ-Filip TOPOL,

Darina ALSTER & Jana  ORLOVÁ „Živý oltář“,

TRABAND, CHANTAL POULLAIN, OLATS OTESOC,

Dáša VOKATÁ a Oldřich KAISER, STINKA ,

AMANITAS, Už jsme doma & Buchty a Loutky

vOBEZDUD, MINIKAPELA  /Ňam,Ňam/  UMSKUP

Smile kompletní program na

www.chebske-dvorky.cz  www.galerie4.cz

Termíny