Dětský koutek NOMIA s poradnou celý květen v hradeckém Futuru

Pro děti

Odborné poradenství a výtvarné a pohybové aktivity pro děti po celý květen zdarma!

 

V květnu se budou do obchodního centra Futurum Hradec Králové těšit zvláště děti.  Zdarma mohou celý měsíc využít nabídku Dětského koutku NOMIA.  Každý den od 10 do 18 hodin ve druhém patře OC probíhají aktivity přizpůsobené zájmu a věku návštěvníků.  Připraveny jsou činnosti výtvarné – výrobky z papíru, výkresy, omalovánky, pohybové hry, rybolov, stavění puzzle, hračky, kostky a další. Součástí dětského koutku je také „psychologická mini poradna“.  Odborníci z oblasti psychologie a sociální práce jsou k dispozici rodičům a dětem každý druhý den ve vyhrazených hodinách 16,00 – 18,00. Odpovídají na dotazy, pomáhají jim s řešením problémů a v závažnějších případech je odkáží na služby poradny a Dětského krizového centra či dalších spolupracujících institucí. „Naši návštěvníci mohou nejen využít služeb, ale také podpořit činnost neziskové organizace Nomia Hradec Králové, Poradny pro oběti násilí a Dětské krizové centrum, zakoupením samolepek, bonbónů či hrníčků. V období trvání akce – tedy měsíce května 2015 bude rovněž otevřena veřejná sbírka. Jsme rádi, že můžeme v našem obchodním centru aktivity organizace, jejichž mottem je Právo na dětství, představit a podpořit,“ uvedla Lucie Mikšovská, marketingová manažerka obchodního centra.

Termíny