Poučení z Loose: Způsob uvažování

Unikátní prostor navržený proslulým Adolfem Loosem a Norbertem Kriegerem přivítá výjimečného hosta – amerického profesora Christophera Longa, jednoho z největších světových odborníků na Loosovo dílo. Longova přednáška bude zaměřena na to, jak Loos ve svých návrzích i ve svých textech promýšlel způsoby, jak v souvislostech tehdejší kultury určit, co je moderní, a tudíž vhodné pro nový věk. Přednáška bude na místě tlumočena z angličtiny.
Termíny