Naše podivuhodné příběhy: výstava žákovských výtvarných prací ve Zlaté Koruně

Volný čas, Pro děti

Výroční výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy Český Krumlov ve výstavních prostorech opatství u pokladny.


http://www.klaster-zlatakoruna.eu/

Vernisáž v sobotu 13. června v 10 hodin. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 16.30 hodin, vstup zdarma.

Termíny