Den otevřených dveří Státního oblastního archivu v Zámrsku

Výstava, Volný čas

Státní oblastní archiv v Zámrsku Vás srdeně zve na Den otevřených dveří, který je pořádán v rámci Mezinárodního dne archivů. Zájemci o archiv a historii se mohou těšit na ukázky tradičních i netradičních archiválií, prohlídku vybraných depozitářů a na tradičně nejžádanější komentované prohlídky vnitřního areálu archivu. Pro děti si skřítkové Archiváčci připravili archivní hru.

Přijďte se podívat, jak vypadá archiv Smile

Termíny