Férová snídaně v Horním Maršově

Volný čas, Pro děti

Tento víkend, v sobotu 9.5., proběhne v zahradě DOTEKu již 2. ročník fairtradové snídaně v Horním Maršově.
Tzv. Férová snídaně ve vašem městě je piknikový happening na podporu značky fair trade. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. Přidejme se k nim! Přineste si fairtradové, bio a lokální dobroty a posnídejte od 10-12 hodin s námi! V případě špatného počasí se akce uskuteční uvnitř ekologicky šetrného domu DOTEK.

Termíny