gospelPROject

Padesátičlenný sbor pod vedením Miriam Fuchsbergerové s novým programem "Alive!"
Termíny