Slavnostní otevření kaple na zámku Stekník

Volný čas, Pro děti

Varhanní koncert v zámecké kapli při příležitosti jejího slavnostního otevření.


http://www.zamek-steknik.cz/

Slavnostní otevření zámecké kaple zahájí varhanní koncert na nově zrestaurovaném nástroji a přednáška Rudolfa Valenty věnovaná opravě tohoto hudebního nástroje. Účinkují: Přemysl Kšica (varhany), Miroslav Smrčka (trubka).

 

Georg Philipp Telemann: Koncert D dur (I. věta Allegro)
(1681–1767)

Johann Pachelbel: Ciacona in f

(1653–1706)

J. S. Bach: Arioso

(1685–1750)

Přemysl Kšica: Improvizace

(*1981)

J. K. F. Fischer: Chaconne in F

(1665–1746)

G. F. Händel: Svita D dur

(1685–1759)

 

 

 

Termíny