Slavnostní uvedení repliky dukátu Franze Ludwiga von Pfalz-Neuburg

Výstava

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní uvedení

 

repliky dukátu

Franze Ludwiga von Pfalz-Neuburg,

mohučského arcibiskupa a kurfiřta

 

vydané podle originálu

kroměřížského Kabinetu mincí a medailí,

 

které proběhne v návštěvnickém centru

Arcibiskupského zámku v Kroměříži

ve středu 13. května 2015 od 18:00 hodin.

 

Program:

 

Slavnostní představení repliky dukátu

 

Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg: ze života duchovního aristokrata

přednáška Miroslava Myšáka, kurátora Kabinetu mincí a medailí

 

Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg a jeho dukáty

přednáška Jana Videmana, předsedy pobočky ČNS v Kroměříži

 

Po skončení programu následuje číše vína a pro zájemce

komentovaná prohlídka Kabinetu mincí a medailí

 

Dále je možné navštívit Noc literatury,

která se koná na Arcibiskupském zámku v Kroměříži v době od 18:00 do 21:00.

Termíny