Budapešť + Praha + Varšava = Bratislava

Kurzy, vzdělání, konference

Setkání představitelů Československa, Maďarska a Polska v Bratislavě 9. 4. 1990 za přítomnosti zástupců Itálie, Jugoslávie a Rakouska bylo věnováno spolupráci a koordinaci zahraničních politik postkomunistických zemí pro začlenění do západoevropských integračních struktur. Impulsem k němu byla výzva Václava Havla pronesená v polském Sejmu a Senátu 25. 1. 1990 a tato iniciativa doznala konkrétní podoby podpisem společné deklarace představitelů Maďarska, ČSFR a Polska 14. 2. 1991 v maďarském Visegrádu.

Pozvání k debatě přijali: Andrzej Jagodziński, Miroslav Kunštát, Ladislav Snopko a György Varga

Moderuje Luboš Palata.

V rámci cyklu Naše cesta zpět na mapu světa. 

Termíny