Václave Havle, celkově nás rozčiluješ

Kurzy, vzdělání, konference

Přelet nad nejnovější knižní produkcí Knihovny Václava Havla: Sám sobě podezřelý – souboru osmi osobně laděných prezidentských projevů Václava Havla z let 1990–1995, Perzekuce Václava Havla. Dokumenty a dopisy z let 1968–1989, Hovory v Lánech 1991 (druhý svazek knižního vydání rozhlasového pořadu) a další části díla Pavla Juráčka. 

Na pódiu se vystřídají Anna Freimanová, Martin Vidlák, Jan Hron, Pavel Hájek a jejich hosté.

(V rámci veletrhu Svět knihy Praha, Komorní sál, balkon vlevo.)

Termíny