Kabinet Havel: Vize našich vládců

Kurzy, vzdělání, konference

Vize budoucnosti, vedení společnosti s důrazem na duchovní hodnoty a upřednostňování zisků dlouhodobých před okamžitými jsou témata, která prostupují životem a dílem Václava Havla. 
Jako občan, umělec, příslušník pronásledované opozice či prezident republiky kladl tyto důležité otázky nejen politikům a představitelům vlivných domácích a mezinárodních institucí, ale především sám sobě. 
S odstupem času chceme takové otázky našim představitelům položit i my. 

Diskusní večer moderuje Renata Kalenská a Petr Oslzlý

Ve spolupráci KnVH s Divadlem Husa na provázku.

Termíny