DemoGreen

Výstava

Výstava přináší návštěvníkům komplexní pohled na veškeré činnosti související s péčí o zeleň a dřeviny a celoroční údržbou veřejných ploch a úzkých komunikací. Primárním záměrem výstavy je prezentovat stroje a techniku pro realizaci těchto činností a to s důrazem na praktické ukázky strojů v přímém nasazení. V rámci daného zaměření výstavy budou rovněž prezentovány společnosti dodávající např. profesionální ruční nářadí, profesionální pracovní oblečení, služby a jiné související s tematikou výstavy.

Speciální stroje a novinky dosud neuvedené v ČR a SR

Kromě standardní ucelené prezentace širokého portfolia profesionální techniky Vám na výstavě budou předvedeny speciální stroje a atypická nářadí – příslušenství pro agregaci na traktory a nosiče nářadí, které nejsou běžně k vidění. Vystavovatelé pak také představí novinky, které dosud nebyly uvedené na český a slovenský trh. Prezentované novinky a speciální stroje budou s předstihem avizovány na www.demogreen.cz.

Odborný program

V rámci 3. ročníku bude na výstavě opět probíhat odborný program ve formě odborných seminářů a pracovních workshopů. Semináře budou probíhat pod vedením respektovaných osobností z řad garantů výstavy a další odborné veřejnosti. O konkrétních tématech a přesném harmonogramu odborného programu se informujte před zahájením výstavy na našich internetových stránkách www.demogreen.cz.

Místo konání výstavy

Sportovní letiště Vyškov se nachází vedle hlavního komunikačního tahu Brno – Olomouc s napojením na dálniční síť směr Praha, Bratislava a Zlín. Zajištěna je tak pohodlná dostupnost ze všech hlavních směrů.

Na návštěvníky pak čeká profesionálně připravené zázemí (občerstvení, sociální zařízení, navigační prvky výstavních ploch aj.). Areál rovněž poskytuje adekvátní prostor pro bezproblémové zaparkování.

Termíny