MICHAELA PETŘEK LINHARTOVÁ

Výstava

MICHAELA PETŘEK LINHARTOVÁ – POEZIE ROZPOLCENOSTI

Název výstavy POEZIE ROZPOLCENOSTI vystihuje náladu fotografií, které budou vystaveny. Kdysi mi někdo řekl, že v mé volné tvorbě se střídá horor s pohádkou a je v ní jistý kontrast- proto jsem celou koncepci výstavy založila na tomto výrazném rysu. Tedy můžete očekávat poetické fotografie s příjemnou nadnesenou atmosférou, ale i fotografie, které jsou nepříjemné až depresivní a velmi intenzivně řeší určité téma. Vždy, ale je ve fotografiích ukryté nějaké poselství, které chci předat dál. Některé foto série jsou doplněny namísto obyčejného popisu impresionistickým literárním počinem, který má přibližovat prožitky s fotografiemi spojené, a které přímo popisují moje vlastní rozpoložení, jaké jsem na vlastní kůži zažívala, a které mě inspirovalo ve tvorbě. V realizaci svých myšlenek používám fotomontáží a dalších experimentálních přístupů, cílem je vždy nejlepší možné vyjádření myšlenky a k tomu si volím pro tu chvíli nejlepší způsob vyjádření.

Michaela Petřek Linhartová

Účinkují

MICHAELA PETŘEK LINHARTOVÁ

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny