Praha květen 1945

Film
+ výběr amatérských filmů o květnových událostech 1945 ze sbírek NFA.
Termíny