Rybí animovaná polévka na náměstí

Film
Projekce na třeboňském náměstí vzdá hold místní historii a představí diváků̊m pásmo rů̊znorodých krátkých snímků propojených společ̌ným tématem ryb, rybářů, vodního a podvodního svě̌ta.
Termíny