Výběr reklam z festivalu Annecy

Film
Výběr několika desítek reklam, spotů a znělek ze soutěže nejprestižnějšího evropského festivalu animovaných filmů v Annecy z let 2012–2014. Pásmo přináší reprezentativní zástupce současné komerční animované scény.
Termíny