Co je možné fotit, co je vhodné o tom točit a co se smí vysílat?

Film
Dva půlhodinové filmy Radovana Síbrta a Lucie Králové na fotografická témata jsou jako „works in progress“ východiskem dílny, do které vedle autorů přijdou debatovat dva členové Rady ČT: filosof Michael Hauser a novinář a analytik Vratislav Dostál. Celá debata se dotýká toho, jak ČT formuje podobu dokumentárních filmů, ale i toho, kde jsou hranice mezi pravomocí producenta a svobodou autorského vyjádření.
Termíny