3. Odpolední čtení Máje Karla hynka Máchy

Divadlo, Volný čas, Hudba

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

Takto začíná nejkrásnější lyrickoepická skladba Máj Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. 
Již po třetí jsme se rozhodli pro Vás uspořádat:

Odpolední čtení Máje na 1.máje v prostorách zahrady Jindrovy vily ( vila na sídlišti nad autobusovým nádražím, Dukelská 750).

Čtení celého Máje bude probíhat na 7 částí, kdy každý náš dobrovolník bude číst jednu část. Některé budou doprovázeny na akustickou kytaru.

Chybět nebude občerstvení a místa k sezení na lavičkách, židlích nebo na dece.
Zváni jsou všichni milovníci poezie všech věkových kategorií.

tuto akci realizuje Dobrovolnické centrum Litomyšl při Farní charitě.

vstupné je dobrovolné

---> V PŘÍPADĚ VÝRAZNÉHO DEŠTĚ SE AKCE RUŠÍ !

Účinkují

Dobrovolníci

Termíny