I-ŤING

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
I-ŤING Přednáška s workshopem • Polarity přírody a jejich proměny • Geneze trigramů • Věštění nebo skrytá moudrost                                                                                                                                  
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny