Kurz filozofie a psychologie východu a západu Cesta za poznáním - filozofie pro život

Kurzy, vzdělání, konference

• Kurz zahrnuje 14 přednášek, které budou probíhat jednou týdně, ve čtvrtek od 18 hodin. Úvodní přednáška: čtvrtek, 7. května 2015 od 18 h Na úvodní přednášku je vstup volný. Tento kurz tě provede vzrušujícím světem záhad života, člověka a univerza. V průběhu třinácti přednášek budeš moci lépe poznat sebe sama a probudit skryté potenciály, které dřímají ve tvém nitru. Seznámíš se se třemi tematickými celky, jež pojednávají o důležitých aspektech lidské existence: 1. etické otázky jednotlivce 2. hledání spravedlnosti ve společnosti 3. význam dějin pro pochopení současnosti   Během kurzu probíhají cvičení užitečná pro rozvoj našich přirozených schopností, jako jsou pozornost, koncentrace, paměť, imaginace, kontrola afektivních fenoménů, vůle atd., vybraná z tradic a témat probíraných v rámci kurzu.  

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny