I-ŤING

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška s workshopem
  • Polarity přírody a jejich proměny
  • Geneze trigramů
  • Věštění nebo skrytá moudrost
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny