Večer s knihou a balkánskou hudbou na zámku Březnice

Volný čas, Pro děti

Jan Žák: Z Dalmácie do Haliče. Vzpomínky lesního rady z Vacíkova, nadporučíka rakousko-uherské armády, na válečnou anabázi let 1914 až 1918. Hudební doprovod: členové skupiny Džezvica. Začátek v 19 hodin.


http://www.zamek-breznice.cz/

Termíny