Žár

Film, Drama
1. Doruda rozpálené uhlí nebo dřevo. 2. Vysoká teplota vzduchu. 3. Síla emocí.
Termíny