Král Vladislav Jagellonský na hradě Kunětická hora

Volný čas, Pro děti

Návštěva krále Vladislava Jagellonského u jeho rádce, pana Viléma z Pernštejna, na Kunětické hoře. V 11, 13, 14, 15 a 16 hodin kostýmované výklady formou dialogu dvou historických postav spojené s ceremoniálem pasování návštěvníků na rytíře. Touto akcí si připomínáme skutečnou událost z 22. 7. 1497, kdy v severním křídle paláce Vladislav Jagellonský pasoval na rytíře malé Vilémovy syny Vojtěcha a Jana.


http://www.hrad-kunetickahora.cz/

Termíny