Výukový program agentury Armentum na Kunětické hoře

Volný čas, Pro děti

Hraný výukový program pro základní školy spojený s prohlídkou hradu. Cílem je přiblížení některých významných epoch našich i světových dějin nenásilnou a zábavnou formou.


http://www.hrad-kunetickahora.cz/

Uplatňují se postupy divadelních zkratek, názorných ukázek dobových kostýmů či inventáře a interaktivního zapojování diváků. Začátky vždy v 9 hodin.

Kontakty a objednávky na www.armentum.cz.

Termíny