Výlohy a výkladce v meziválečném období

Přednáška Mgr. Aleny Sellnerové s podtitulem: "I v Podmoklech máme hvězdy velkého lesku, které zanechaly stopu na místním stavebním vývoji…" pro laickou i odbornou veřejnost se koná v sídle NPÚ v Ústí nad Labem v pondělí 18. května ve 13 hodin (POZOR ZMĚNA TERMÍNU). Vstup volný, všichni jsou srdečně zváni. Tento specifický segment architektury má svou vlastní typologii staveb i terminologii konstrukcí a dané období je o to víc jasně identifikovatelné svým specifickým estetickým projevem. Meziválečná avantgarda je charakteristická použitými materiály, technickými inovacemi a úzkou provázaností mezi užitým uměním a architekturou. V souvislosti s jasně vymezeným polem uměleckého projevu nebude opomenut ani jeho právní rámec. Reklama ve výlohách a výkladcích není jenom záležitostí staveb jako takových, ale zasahuje do veřejného prostoru. Na závěr, jako drobná vsuvka, budou připomenuty již neexistující profese vztahující se k danému oboru.

Termíny