Architekti a stavitelé první poloviny 20. století v Podmoklech

Přednáška Mgr. Aleny Sellnerové s podtitulem: "I v Podmoklech máme hvězdy velkého lesku, které zanechaly stopu na místním stavebním vývoji…" pro laickou i odbornou veřejnost se koná v sídle NPÚ v Ústí nad Labem v pondělí 20. dubna v 16 hodin (POZOR ZMĚNA TERMÍNU). Vstup volný, všichni jsou srdečně zváni. Podmokly představují v českém měřítku poměrně ojedinělý urbanistický soubor a to hned z několika důvodů. Za prvé svou poměrně pozdní dobou vzniku a dále uceleností a velkorysostí provedeného řešení. Podmokly byly samostatným městem se silnou průmyslovou základnou, která společně s rozvojem dráhy dala impuls k vývoji této městské aglomerace. Na počátku století a v období mezi světovými válkami zde projektovali místní stavitelé jako byli Putz s Weberem, ale i významní projektanti, mezi jinými podmokelský rodák Rudolf Perthen, žák Otto Wagnera. V Podmoklech dále zanechali stopu i další německy hovořící tvůrci jako byl Josef Zasche, Rudolf Bitzan nebo Adolf Foehr, kteří i přes svou německou národnost patřili mezi českou architektonickou špičku.

Termíny