přednáška " Poklady - jak to vidí archeolog"

Kurzy, vzdělání, konference

V doprovodné přednášce k výstavě Poklady Chebska budou představeny hromadné
nálezy cenných předmětů pohledem archeologie. Zájem bude soustředěn především na
nálezy z doby bronzové a v současnosti nejnovější depot pocházející z Opatova u
Lubů. V rámci přednášky bude představena publikace Poklady Chebska / Schätze des
Egerlandes. Valdštejnská obrazárna Muzea Cheb. Začátek v 17.30 hod.

Účinkují

přednášející: Mgr. Michal Beránek, Muzeum Cheb

Termíny