přednáška "POKLADY – JAK JE VIDÍ ARCHEOLOG"

Kurzy, vzdělání, konference

 

V doprovodné přednášce k výstavě Poklady Chebska budou představeny hromadné nálezy cenných předmětů pohledem archeologie. Zájem bude soustředěn především na nálezy z doby bronzové a v současnosti nejnovější depot pocházející z Opatova u Lubů. Přiblíženy budou výzkumné metody archeologie, možnosti, které nám dávají moderní technologie a také to, co s každým takovýmto nálezem máme možnost získat pro poznání dějin regionu, ale i to, co ztrácíme. V rámci přednášky bude představena publikace Poklady Chebska / Schätze des Egerlandes.
 
-
Účinkují

Přednášející:   Mgr. Michal Beránek, Muzeum Cheb

Termíny