Jede vláček kolejáček...

Volný čas, Pro děti, Turistika
Výstava železničních modelů a kolejišť různých měřítek pořádaná Regionálním muzeem v Litomyšli a Společností přátel železničního modelářství a železnice. Otevírací doba sobota 9:00 - 20:00, neděle 9:00 - 17:00. Vstup do sálu je bezbariérový.
Termíny