Výstava v Příkazech: Kousky světa za branou

Volný čas, Pro děti

V roce 2011 vznikla v Psychiatrické léčebně ve Šternberku arteterapeutická dílna, v níž vznikaly jako hlavní prostředek k poznání a ovlivnění psychiky a mezilidských vztahů velkoformátové malby temperou. V Příkazech bude vystaven výběr prací převážně dětských pacientů z tříletého období existence této dílny a ze tří tematických celků: Kopec (Hora, na kterou jsem vylezl), Figura (Tanec dobra a zla), Volné téma (náměty vzniklé v průběhu tvorby).


http://www.hanackeskanzen.cz/

Termíny