Kácení máje

Volný čas

Tradiční lidová májová slavnost.Odkorněný májový strom měl stát na návsi od 1. května až do svatodušních svátků.

Účinkují

Areály muzea jsou otevřeny od 9.00 do 17.00. Kompletní přehled o akci na www.vmp.cz.

Termíny