Slabikář devatera řemesel

Volný čas, Pro děti

Příležitost nejen pro děti vyzkoušet si vybraná řemesla.

Účinkují

Devět řemesel - devět příležitostí vyzkoušet si svou zručnost. Areály muzea jsou otevřeny od 9.00 do 17.00. Kompletní přehled vstupného na www.vmp.cz.

Termíny