Stavění máje

Volný čas, Hudba

Tradiční lidová slavnost. V 19. a počátku 20. století ožíval 1. máj tancem a hudbou. Téměř v každém městě či obci se při lidové veselici stavěly vysoké máje. Tyto obecní máje připravovala všechna mládež v předvečer svátku svatých Filipa a Jakuba, který dříve v kalendáři připadal právě na 1. května. Při májové zábavě byl odkorněný kmen stromu nadstavený ozdobeným zeleným vrškem smrku nebo borovice slavnostně vztyčen na návsi. Kde měl zůstat stát až do svatodušních svátků.

Účinkují

Letos svou zdatnost při jeho obtížném stavění prokáží mladí muži z Valašského souboru písní a tanců Beskyd ze Zubří.

Areály muzea jsou otevřeny od 9.00 do 17.00.

Termíny