Den Země ve Velkém Valtinově 2015

Výstava, Volný čas, Hudba, Pro děti, Turistika

Představitelé obce Velký Valtinov a města Jablonné v Podještědí, Podralský nadační fond ZOD a Sdružení za záchranu kopce Tlustec srdečně zvou širokou veřejnost a hlavně rodiny s dětmi na tradiční oslavy Dne Země, v sobotu 18. dubna 2015 od 13 hodin. Akce se koná v srdci obce Velký Valtinov nedaleko kostela sv. Jana Nepomuckého u místního fotbalového hřiště. Nad akcí převzal záštitu hejtman Libereckého kraje Bc. Martin Půta.

 

Posláním a smyslem oslav Dne Země je ochrana planety Země, zvyšování ekologického povědomí, obnovení principů harmonického sepětí člověka a přírody a upozornění na dopady ničení životního prostředí. Nejinak tomu bude i u nás.

 

Den Země ve Velkém Valtinově byl v minulosti vždy spojen s vyjádřením nesouhlasu s těžbou čediče na kopci Tlustec. Proto již v minulém a předminulém roce se pořadatelé s obnovením tradice rozhodli obnovit též tradici výstupů na úpatí kopce Tlustec k tzv. Vavrouškově mohyle s připomenutím osobnosti Josefa Vavrouška. Návštěvníci mohou na její stavbu přispět vlastními donesenými kameny z jiných vrchů a kopců. Význam a cennost krajinné dominanty – kopce Tlustec – bude připomenut malou výstavou „Život kopce Tlustec.“

 

Návštěvníci se budou moci těšit z bohatého programu, jehož součástí bude i „Spanilá jízda“historické zemědělské techniky. Neméně atraktivním bodem programu budezásah hasičů historickou hasicí stříkačkou nebo drezura koní. Děti se budou moci zúčastnit tvořivých dětských dílen a užít si se zvířátky, na skákacím hradě nebo na trampolíně. Je připraveno i malování na obličej a vyhlašování výsledků výtvarné soutěže „Lidé a zvířátka v okolí kopce Tlustec“. Po celou dobu akce je možné se občerstvit v kiosku na hřišti, případně ochutnat něco dobrého u stánků s regionálními potravinami. U stánků si budete moci nakoupit také různé výrobky tradičních řemesel. Vyvrcholením akce bude hudební vystoupení známé kapely „APPLESEXIS“.

 

DEN ZEMĚ 2015 Velký Valtinov

18.4.2015, od 13 hodin                                                                              

Fotbalové hřiště TJ SLAVOJ

Program akce:

12:00 Výstup k mohyle Josefa Vavrouška

13:00 Zahájení a přivítání návštěvníků a hostů akce

          Projevy významných hostů

14:00 Ukázky psovodů SDH Hejnice

15:00 ,,Spanilá jízda“ historické zemědělské techniky

15:30 Drezura koní Jana van Geeta

16:00 Koncert Českolipského pěveckého sboru v kostele sv. Jana Nepomuckého

17:00 Hudební vystoupení skupiny APPLESEXIS

Výstava ,, Život kopce Tlustec“

Prohlídka místního kostela sv. Jana Nepomuckého

Výstava trofejí mysliveckého sdružení Růžová

Pro děti: tvořivé dílny, malování na obličej, skákací hrad a trampolína – Míra Šticha, zvířátka na dosah ruky (ovce, kozy, koně), vyhlášení vítězů výtvarné soutěže ,,Lidé a zvířátka v okolí kopce Tlustec“

Přijďte s námi oslavit jeden z nejekologičtějších svátků v roce, užijte si s rodinou pěkný den na čerstvém vzduchu,  jste srdečně zváni!

Nicol Vondra

Podralský nadační fond ZOD

Termíny