Barokní jezuitské Klatovy 2015

Volný čas
Klatovské katakomby, z. s., vás společně se všemi partnery zvou na 9. ročník Barokních jezuitských Klatov Barokní jezuitské Klatovy 2015 24.–26. dubna 2015 Pátek 24. 4. 2015 16.30–19.15 společenský sál Městské knihovny Klatovy konference 1) PhDr. Martin Svatoš, CSc. Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Jezuitská literatura 17. a 18. století 2) Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. Postilla katolická a exempla v ní obsažená 3) Mgr. Ondřej Koupil Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Benediktinské opatství Břevnov Svatováclavská bible: jezuitská edice českého biblického překladu dokončená před 300 lety 4) Mgr. Jan Linka Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Daniel Nitsch a jeho Hodinky zlaté Bohmila z roku 1709 Sobota 25. 4. 2015 9.00–12.30 společenský sál Městské knihovny Klatovy konference 5) prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. prorektor Univerzity Karlovy v Praze Ústav pro dějiny umění Univerzity Karlovy v Praze Krvácející obrazy a sochy 6) prof. Dr. Bernhard Dick Universität Regensburg Ackermann Gemeinde Vom Glauben zum Wissen – Induktive Logik nach Thomas Bayes (1760) 7) prof. Dr. Klaus Unterburger Universität Regensburg Ackermann Gemeinde Naturwissenschaften als Wegbereiter des wahren Glaubens. Die Kontakte des Philosofen Gottfried Wilhelm Leibnitz zu Mitglieden des Jesuitenordes 8) doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy v Praze Jezuitské Klatovy – nové centrum bádání o českém baroku Sobota 25. 4. 2015 17.00 jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce Requiem hudební doprovod Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644–1704) Requiem in A à 15 Smíšený pěvecký sbor Šumavan Neděle 26. 4. 2015 10.00 jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce mše svatá hudební doprovod František Ferdinand Kosmas Schmalfus (1730–1811) Missa ex D Kolegium pro duchovní hudbu Neděle 26. 4. 2015 18.00–19.30 klatovské katakomby P. Ing. František Hylmar, SJ Ignaciánská spiritualita Patrony projektu jsou Mgr. Rudolf Salvetr, starosta Klatov, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, P. Ing. Josef Stuchlý, SJ, provinciál České provincie SJ. Podrobné informace, včetně anotací přednášek, se dočtete na www.katakomby.cz.

Termíny