Chiméra

Výstava

Marcel Berlanger (BE), Patrick Everaert (BE), Djos Janssens (BE), Eva L'Hoest (BE)

Čtveřice současných belgických umělců pracuje na hranici dvou světů, známého a neznámého. Rozvolňují běžná měřítka a nechávají diváka vstoupit do labyrintu interpretace. Pohrávají si se zdravým rozumem, sdíleným depozitářem obrazů a slov a čistými, dobře známými formami. Zkreslují a proměňují je, nechávají vibrovat jejich zapomenutou monstróznost, prezentují cosi ohromujícího, překvapivého a matoucího (slovo „monstrum“ pochází z latinského „monstrare“, což v překladu znamená předvádět, ukazovat). V kinematografickém slova smyslu se stávají střihači prostoru a sféry viditelného, provokatéry v oblasti vnímání a od něj odvozovaného smyslu. Přehazují roušku tajemství přes vše evidentní i těžko uchopitelné, aby tím lépe prozkoumali limity jistoty, poetiku rozporu a hypotéz neznáma. 

Kurátoři: Anne-Françoise Lesuisse, Marc Wendelski (International Biennial of Photography and Visual Arts of Liège, BE)    

S laskavou podporou Fédération Wallonie-Bruxelles and Wallonie-Bruxelles International (WBI), Liège-Province-Culture and Armando Testa Brussels Group.

Účinkují

Marcel Berlanger (BE), Patrick Everaert (BE), Djos Janssens (BE), Eva L'Hoest (BE)

 

Termíny