Historie Velikonoc a jarní zvyky

Volný čas

Výbor Klubu přátel historického Pelhřimova ve spolupráci s Městskou knihovnou Pelhřimov zve nejen své členy, ale i ostatní občany se zájmem o historii, na přednášku doc. PhDr. Lydie Petráňové CSc. s názvem Historie Velikonoc a jarní zvyky o zvycích a tradicích v této době, jejich změnách a rozdílech v různých regionech. L. Petráňová patří mezi nejvýznamnější odborníky v českém i evropském měřítku při výzkumu dějin hmotné kultury, dějin stravování a problematiky zvyků a tradic venkovského lidu. Přednáška se koná ve středu 15. dubna od 17.00 hodin v hudebním oddělení knihovny. 

Termíny