TEMPL FEST. Prof. PhDr. Jan Sokol, PhD., CSc. - Židovsko-křest'anská morálka

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška filozofa a publicisty v rámci festivalu, který připomíná bohatsví židovské kultury

Dům knihy Knihcentrum.cz, Smetanovo náměstí 8, Ostrava

Místo si můžete rezervovat emailem na rezervace.ostrava@knihcentrum.cz nebo telefonicky na 607 082 029









Termíny