Na cestě od víry k přesvědčení

Kurzy, vzdělání, konference

Seminář pro čtenáře Poselství Grálu, kteří se chtějí více dozvědět o vzniku tohoto díla, o autorovi a ve společné práci se zamyslet s dalšími účastníky semináře nad stěžejními myšlenkami z této knihy.
Cíl semináře

Cílem tohoto jednodenního semináře je společné zamyšlení nad poselstvím, které zprostředkovává kniha Ve světle Pravdy, Poselství Grálu od Abd-ru-shina. Společnou i skupinovou prací budeme hledat základní pilíře učení, které tato kniha přináší současnému člověku, a povedeme o nich vzájemně diskusi. V tomto úvodním semináři chceme vycházet z prvních přednášek knihy, dotkneme se historie vzniku tohoto díla a krátce se zmíníme i o autorovi. Samozřejmě bude možné klást otázky, diskutovat a věříme, že společně s účastníky vytvoříme otevřenou a přátelskou atmosféru naplněnou touhou po hledání pravých hodnot života.

Přihlásit se lze nejpozději týden před seminářem prostřednictvím přihlašovacího formuláře, na emailem info@poselstvigralu.cz nebo na na tel. 545 213 964.

Počet účastníků semináře je omezen na 15 osob.

Předpokládaná délka trvání: 10:00 až 17:00

 

Účinkují

Seminář vedou Pavel a Monika Kalpakcisovi.

Další dokumenty k akci

  
Termíny