Koncert souboru Musica Aeterna v kostele Nejsvětější Trojice na Kuksu

Volný čas, Pro děti

Koncert barokní hudby.


http://www.hospital-kuks.cz/

Musica Aeterna je dynamicky se rozvíjející seskupení výjimečných mladých muzikantů, kteří se dlouhodobě věnují studiu a interpretaci děl předních skladatelů období baroka a klasicismu. Zralé hudební výkony, intonační bravurnost, dynamika a další výrazové atributy souboru jsou zárukou příjemného hudebního zážitku.

Termíny